Gasol är en väldigt bra gas med många användningsområden, både i hemmet och industriellt. Den skapar förhållandevis små utsläpp i jämförelse med andra konkurrerande uppvärmningsmetoder och är lätt att få fart i. I Sverige används den mesta gasolen i industrin, medan det i många andra länder är tvärtom: gasol används framförallt för matlagning och uppvärmning i hushållen.

Det du behöver veta om gasol om du ska ha den hemma är att den är väldigt brandfarlig och du måste tänka efter hur du förvarar din gasol. Det här är dock ingenting som bör avskräcka dig, utan du kan gott investera i gasolkrävande produkter. Så länge du följer säkerhetsföreskrifterna är det helt ofarligt. Den myndighet som ansvarar för reglerna kring gasolförvaring är MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Förvara gasol i hemmet

Du får ha en extra tub gasol hemma i lägenheten eller villan. Du får dock inte förvara den på vinden eller i källaren och du måste ha tuben i ett ventilerat utrymme. Om du har ett externt garage kan du ha ytterligare gasoltuber där, men även det måste vara ventilerat. Om du använder garaget för detta syfte och har mycket gasol hemma kan det vara klokt att först se till att värdera din bil så att du har argument mot försäkringsbolaget för att få ut så mycket pengar som möjligt om olyckan skulle vara framme.

De flesta behöver inte ha så mycket gasol hemma. Men om du har gasol i preppingsyfte och för att klara längre perioder utan el kan ett större lager vara bra att ha. Tänk på att möjligheterna att klara sig på det här sättet ser helt annorlunda ut om du bor i lägenhet i stan jämfört med om du har ett hus på landet.

För dig som har en gasolgrill eller en gasoldriven värmeanordning på balkongen måste du ha den på ett plant underlag så inga läckor riskeras. Det rekommenderas också att ställa värmaren eller grillen en bit ifrån väggar och annat som kan vara brandfarligt. Så länge som du har koll på reglerna och använder ditt sunda förnuft ska det inte vara några problem. Att ha en eldsläckare nära tillhands är också alltid klokt.

Förvara gasol externt

Under normala tider, det vill säga när det inte är kris, räcker någon extra tub gasol för de flesta. Även för de som förbereder sig för en storm. Om du behöver mer går det att köpa i affären. En sak många glömmer bort är dock att det ofta finns en gasoltub i husbilen eller husvagnen. Om du vinterförvarar den på ett lager eller större garage är det viktigt att du först kollar med den du hyr av om det är okej att gasoltuben finns kvar över vintern. Det finns särskilda regler för gasolförvaring i de sammanhang som måste följas. Om det står många vagnar eller fordon parkerade på samma ställe är risken stor att riktvärdena överstigs. Detsamma gäller om du av någon annan anledning behöver förvara gasoltuber hos någon annan. Se alltid till att kolla att det är okej först.