Gasol har ett brett användningsområde både inom industrin och inom detaljhandeln till privatpersoner. Gasol är ett svenskt namn på en gasblandning som består av butan och propan. Den internationella benämningen är Liquefied Petroleum Gas eller LPG.

Vad används gasol till?

Gasol används mest och främst inom industrin och är en mycket effektiv och viktig energikälla. Fördelen med gasol är att den är lämplig till processer som kräver mycket ren förbränning.

Inom större industrier som järn- och stålindustrin använder man gasol i tillverkningsprocesser under värmebehandling av stål och järn. Inom den stora livsmedelsindustrin behöver man gasol till bakning, kafferostning eller annan form av livsmedel. Om man äger ett företag eller förening inom industrin kan det vara skönt att få hjälp med ekonomin. Då kan man med fördel anlita teknisk förvaltning som tar hand om bokföring, fakturor, arvoden, löner med mera. Äger man en en bostadsrättsförening kan man till exempel få hjälp med hyror, lägenhetsförteckningar samt en rad andra unika tjänster.

Gasol säljs även i detaljhandeln till privatpersoner i mindre och större flaskor. Gasol används till hushållsspisar, utomhusgrillar, det lilla stormköket, matlagning och uppvärmning av husvagnar, båtar och och fritidshus. Bilar som går på så kallad fordonsgas har gasol som energikälla. I Sverige använder vi oss av vissa gasdrivna fordon och då är det gasol som fungerar som energikälla. Dessa typer av fordon är dock mer vanliga utanför Sverige.

Varning och försiktighet

När man hanterar gasol inom den stora industritillverkningen, brukar det finnas noggranna säkerhetsföreskrifter och regler. Som privatperson är det viktigt att veta hur man hanterar gasol säkert, särskilt under grilltider. Många använder sig idag av toppmoderna gasolgrillar. Då grillar är en kombination av eld och gas, är det extra viktigt att använda gasolgrillen rätt för att undvika olyckor och brand. Något som alla bör tänka på är att ta in gasolgrillen under vintern så att inte köldskador och sprickor uppstår i slangar och annat på grillen. När en gasolslang läcker gas finns det en stor risk för plötslig antändning och brandfara. En viktig grundregel är att aldrig förvara gasolflaskor under grillen på grund av att det är för nära en värmekälla. Gasflaskorna ska även alltid förvaras upprätt för att undvika övertryck om de ligger ner. Man ska inte förvara flaskorna i källare eller vind då det räknas som brandfarligt. Det mest optimala är att skaffa ett så kallat gasskåp. Dessa typer av skåp är brandklassade och säkra om brand skulle uppstå. Ett mindre brandskåp kostar från cirka 5000 kr och ett större uppåt 12 000 kr. Gasolflaskor ska aldrig förvaras där folk sover och långt ifrån värmekällor. Följer man alla säkerhetsföreskrifter kan man ha en trygg användning av denna smarta, effektiva och energigivande källa.