Sverige drabbas ganska ofta av strömavbrott och en del kan vara långvariga. De som bor i storstäder är ganska bortskämda med att avbrottet fixas inom någon eller några timmar. Personer och familjer som bor i mindre orter eller på landsbygden kan räkna med att det i värsta fall kan ta upp till flera dagar innan strömmen är tillbaka.

För de som har tillgång till vedspis eller kamin är ett strömavbrott inte så farligt eftersom de kan både värma huset och laga mat utan el. Men för familjer som är beroende av el blir det besvärligare. Det är en stor fördel att vara förberedd på långvariga strömavbrott genom att äga en liten gasol campingspis. Att vara redo för oväntade krissituationer är att vara förutseende och du kommer att kunna laga mat till dig själv och familjen i väntan på att elen slås på igen.

Myndigheterna vill att vi ska kunna klara oss tre dygn eller 72 timmar vid ett större strömavbrott. Det är en bra rekommendation att följa så att vi kan laga mat, värma vatten, koka te eller kaffe även under ett elavbrott. Den bästa lösningen är att skaffa ett portabelt gas kök. Campingköket Bright Spark är en av de få köken som godkänts för användning inomhus men under en krissituation går det givetvis bra att använda den gaseldade campingspis som du äger. Däremot är det viktigt att placera campingköket plant och inte på något brännbart material. Se till att fläkten är avstängd och att rummet har god ventilation.

Det mest praktiska campingspisen är det portabla gasköket som kommer med en praktisk förvaringsväska. Den är stabil att laga mat på och är smidig att förvara. Gasen är billig och består av gasflaskor. Lätt att använda och oerhört praktisk vid både utflykter som vid strömavbrott.

Att vara förberedd för en kris är viktigt men lika viktigt är det att underhålla taket på den egna fastigheten. Stora skador kan uppstå från ett läckande tak och det kan ta lång tid att upptäcka. Takläggningsföretaget, kompetensplatslageri.se/, är professionellt och åtar sig både små och stora uppdrag på kulturmärkta tak, helomläggningar samt plåtdetaljer. Företaget har goda erfarenhet av arbete på fastigheter med stora kulturvärden. Kompetens Plåtslageri gör gärna en noggrann besiktning av ditt hustak för att avgöra om du behöver en renovering eller ett nytt tak samt ger en klar och tydlig offert.

När du förvarar små gasolbehållare bör du förvara dem i ett mörkt utrymme i normal rumstemperatur. När du förvarar gasol gäller det att hålla gasbehållarna borta från både värme och hetta. Endast gasol för eget bruk får förvaras i den egna bostaden och de måste vara mindre än trettio liter. Det är inte tillåtet att förvara gas i källare eller vind.