Att grilla är något som de allra i Sverige uppskattar på sommaren men också på våren och hösten. En del grillar till och med på vintern, vilket är populärt på nyår framförallt. Ett annat tillfälle där grillning är populärt är på fester, framförallt på företagsfester. Därför kommer denna artikel kolla närmre på ett par tips som är bra att ha i åtanke inför att grilla på företagsfesten.

Köp allt på företagskontot

Som bolag är det viktigt att köpa in alla produkter på företagskontot så att det inte blir några problem med skatterna. Dessutom går det också att dra av på momsen för det som köps på företagskontot då produkterna ska användas av företaget och dess anställda. För att förstå hur det fungerar kring fakturering och liknande för bolag och fåmansbolag kan det vara bra att prata med Frilansfinans.se då de har koll på hur det fungerar med skatter och olika typer av kostnader som går att täcka med företagskontot.

Gasol eller kol?

När det kommer till att grilla är det också viktigt att tänka på om man ska grilla med gasol eller kol. Många tycker exempelvis om att grilla med kol för att det ger en bättre smak på köttet. Dock kan det vara problematiskt att grilla med kol då det kräver att grillen ska kunna stå någonstans och brinna innan kolen får ordentlig glöd. Därför är det allra viktigaste att fundera på var man ska grilla, speciellt inför en företagsfest.

Att grilla på en företagsfest innebär oftast att man grillar hemma hos någon av de anställda, oftast chefen. Dock går det också att hyra lokaler för att grilla, exempelvis en festlokal eller en sommarstuga. I vilket fall som helst måste man överväga noggrant om det är säkert att grilla och om man ska göra det själv eller hyra in någon.