Gasol är som många säkert redan känner till miljövänligt och enkelt att hantera inom både industrin och privat bruk. Gasol har en rad olika användningsområden och det finns goda framtidsutsikter för gasolen tack vare nya tekniker och större kunskap.

Helt förnybar gasol

Tack vare ny banbrytande teknik kan man nu omvandla gasol till helt förnybar gasol, en så kallad ”grön” gasol. Man ska även genom denna nya teknik, som fortfarande utvecklas, kunna utveckla miljövänlig biogas som ska kunna användas allt mer i bilar. En eldsjäl inom gasutvecklingen, Esther Busscher, menar att gasolen blir helt förnybar i framtiden och hon arbetar för att sprida kunskapen om förnybar gasol inom politiska och styrande makter. Hon har över 20 års erfarenhet inom gasbranschen och hoppas på att förnybar gasol får ett stort stöd från EU att utvecklas. Esther Busscher tror att all gasol ska vara förnybar runt år 2050, så länge utvecklingen stöds av stora satsningar på förfinad teknik och satsningar inom företag. Oavsett om man tillverkar miljövänlig gasol för en bättre framtid, eller annan produktion, så behöver alla typer av företag, både inom produktion och annan verksamhet, en trygg säkerhet inom alla områden. Då kan Briab utföra besiktningar, riskanalyser och erbjuda riktigt fördelaktiga och trygga försäkringar för stor eller liten verksamhet.

Biogasol i Sverige

I Sverige satsar man mycket på miljön och framtida, bättre energilösningar. Företaget Kosans Gas är ledande inom Sverige att både sprida kunskap och marknadsföra biogas, men även distribuera runt gasen i landet. Denna typ av ”gröna” gasol som även går under namnet biogas, var en produkt som företaget Preem från början hade utvecklat som Preem evolution gasol

, men sålde hela sin verksamhet till Kosan Gas. Tillverkningen sker fortfarande på Preem, men säljs vidare genom Kosan Gas. Det är inte bara Preem som Kosan Gas köper sin biogasol från utan även från ST1:s raffinaderi som ligger i Göteborg. Kosan Gas ägs i grunden av ett stort gasföretag från USA som heter UGI.

Preems biogasol, som nu distribueras av Kosans Gas, har en hel del intressanta ingredienser som skonar miljön på många sätt. Biogasolen innehåller en blandning av djurfetter, rapsolja och bland annat tallolja. Blandningen mixas sedan med fossil propan som ska ha kommit från en produktion av biodiesel. Denna blandning ska kunna reducera koldioxidutsläpp med hela 70-90 procent inom all form av transport. Framtiden ser ljus ut för den grönare gasolen och tack vare bättre teknik kan gasolen fortfarande vara kvar på marknaden och bidra med grönare drivmedel.